Kontakt

Scapen Design | scapendesign@gmail.com | Telefoni:  098/746 311 | 098/624 778

apetitlih narudzba

 

Scapen Design jdoo, Trnsko 38A, 10000 Zagreb | OIB:91888011067 IBAN: HR5924840081106351508 Raiffeisenbank Austria d.d. | Poduzeće je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-13/1129-2. MBS:080825583. Članovi uprave – direktor: Slaven Strgar. Upisani kapital: 10 kuna uplaćen u cijelosti.